Galerija je osnovana 1970. Godine kada je Antun Augustinčić, jedan od naših najznačajnijih kipara i nezabiolazni predstavnik hrvatska moderne umjetnosti, darovao rodnom Klanjcu vlastiti skulptorski opus nastao tijekom 50 godina stvaranja, koji mu je priskrbio ugled u domovini i svijetu.
Obuhvaća 2 međusobno zavisne cjeline:
• Unutarnji postav – tematski podijeljen na intimnu plastiku, portrete i javne spomenike
• Park skulptura uokolo Galerije

Likovne radionice Galerije Antuna Augustinčića
OBIĐIMO GALERIJU: RADNI LISTIĆI
Obilazak stalnog postava Galerije uz rješavanje radnih listića kroz koje nas vodi lik Petrice Kerempuha. Usvajaju se pojedini pojmovi vezani uz kiparstvo (portret, akt, torzo, spo¬menik), kiparske materijale i tehnike (glina, gips, bronca, kamen, drvo) te elemente forme u skulpturi (boja, površina, linija).
Ciljana skupina posjetitelja: djeca od 11 do 15 godina

OBLIKUJMO PLOHU: CRTANJE
Olovkom, kredom ili ugljenom, polaznici radionice prenose na pa¬pir vlastiti doživljaj odabrane Augustinčićeve skulpture iz unutarnjeg ili vanjskog stalnog postava njegove Galerije, ovladavajući pri tom osnovama oblikovanja plohe linijom i usvajajući znanja o elementima kompozicije i kompozicijskim načelima likovnog izražavanja.
Ciljana skupina posjetitelja: svi uzrasti

OBLIKUJMO VOLUMEN: MODELIRANJE
Modeliranjem u glini, glinamolu ili plastelinu, u okruženju Augu¬stinčićevih skulptura, polaznici radionice stvaraju vlastite trodi¬menzionalne oblike i uvode se u svijet kiparskog oblikovanja te ovladavaju raznovrsnim odnosima volumena i prostora. Izbor tema i motiva prilagođava se njihovim sposobnostima, sklonostima i in¬teresima.
Ciljana skupina posjetitelja: svi uzrasti

DOŽIVIMO DODIROM: »SLIJEPI MIŠ«
Polazeći od popularne dječje igre, nakon pozornog promatranja triju odabranih skulptura iz bogatog portretnog opusa Antuna Au¬gustinčića, sudionici zavezanih očiju odgonetavaju koju od njih dodiruju. Uz taktilno očitavanje elemenata forme, sudionici stječu znanja i o portretiranim osobama.
Ciljana skupina posjetitelja: radionica je primjerena svim uzrastima te prilagodljiva slabovidnim i slijepim osobama.

BEZGLASNE INVENCIJE: NO. 13
Uz pomoć komponibilne skulpture Božidara Pejkovića No. 13 (2006.), koja se nalazi u Zbirci Salona GAA, ovladava se odnosima likovnog i glazbenog jezika. Kroz mnogobrojne varijacije skulptu¬re koje nastaju jednostavnom rotacijom njenih elemenata, zorno se predočavaju neki od glazbenih pojmova (dinamika, intervali, akor¬di).
Ciljana skupina posjetitelja: svi uzrasti

ORIGINAL(N)I KONCEPT: KOPIRAJ T
U Zbirci Salona GAA su i skulpture konceptualnog umjetnika Go¬rana Trbuljaka: Naranča (1971., naranča i žica) i Jabuka (1999., jabuka i žica). Izradom njihovih kopija, lako se i zabavno tumače pojmovi originala i njegovih korelata (kopije, replike, reprodukci¬je, falsifikata, plagijata, imitata, unikata, verzije, varijante) te koncepta i procesualnosti.
Ciljana skupina posjetitelja: svi uzrasti

Cijena radionica po osobi: 30,00 kn
Trajanje muzejskih radionica i igraonica te specijalnih vodstava: 1 h
Broj sudionika u radionici (minimalno/maksimalno): maksimalno 25