Nalazi se na pejsažnom i povijesno-memorijalnom lokalitetu - brdu Kapelščaku, gdje se odvijala završna bitka Seljačke bune 1573. godine. Na vrhu brda stajala je u to vrijeme malena kapela svete Katarine, za koju vizitacija iz 1622. godine govori da je nekad bila župna crkva. Prema narodnoj predaji, pored kapele se nalazilo groblje seljaka palih u bitci na Stubičkome polju 1573. godine. Godine 1868. pobožni i čestiti seljak Josip Šipek sagradio je o svom trošku novu kapelu svete Katarine. Ista je 1880. godine stradala u potresu, pa ju 1882. godine obnavlja i blagoslivlja župnik Josip Cigler. Općina Stubičke Toplice bila je nositelj obnove kapelice i perivoja.

Na brdu Kapelščaku, prostoru lijepih vidika prema okolici, pokraj kapele svete Katarine, nalazi se spomen ploča Seljačkoj buni. Ona obilježava završnu bitku Seljačke bune 1573. godine na ovom prostoru, gdje je po predaji poražen i uhvaćen vođa seljaka Matija Gubec.

Sa zaravni na Kapelščaku pružaju se panoramske vizure preko kultiviranih obronaka Medvednice prema Stubičkoj dolini (u smjeru istoka) te prema dolini rijeke Krapine (u smjeru zapada) i prema Medvednici. Vidikovac Kapelščak izletnicima pruža doživljaj slikovitog zagorskog krajolika, prepoznatljivog po mozaiku antropogenih i prirodnih elemenata (zaselaka, klijeti, šuma, šumaraka, vinograda, voćnjaka, livada i oranica).