Specijalna bolnica Sveta Katarina smještena je u Zaboku na izuzetno atraktivnoj lokaciji Hrvatskog Zagorja, svega 30-tak kilometara od Zagreba. Ova moderno opremljena privatna bolnica nalazi se u neposrednoj blizini Opće Bolnice Zabok.

Smještena je na 2.254m2 i registrirana za obavljanje šest djelatnosti:
Ambulanta za ortopediju,
Ambulanta za kirurgiju,
Anesteziološka ambulanta,
Ambulanta za liječenje boli,
Ambulanta za bolna stanja kralješnice, Ambulanta za neurologiju, i
Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
U prizemlju bolnice nalazi se šest specijalističko-konzilijarnih ambulanti i radiologija. Na prvom katu nalaze se dnevna bolnica, pet operacijskih dvorana sa vlastitom sterilizacijom i sobom za buđenje sa četiri kreveta.

Bolnica Sv. Katarina ima 14 kreveta na ortopedskom odjelu i 5 kreveta za potrebe jednodnevne kirurgije te bolesnički odjel.

Bolnica Sveta Katarina svojim pacijentima pruža ugodno okruženje zelene prirode, lišeno stresa i gradske gužve.