Odluka o poništenju javnog natječaja za direktora/direktoricu Turističkog ureda Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije | Posjetite Zagorje Blizu grada, blizu srca

Odluka o poništenju javnog natječaja za direktora/direktoricu Turističkog ureda Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije

od 30. travnja, 2020 Info-novosti

Sukladno članku 26. Statuta Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (Narodne novine  124/10, Turističko vijeće Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije donijelo je na svojoj osmoj  sjednici dana 30. 04. 2020. godine

 

ODLUKU

o poništenju javnog natječaja za direktora/direktoricu Turističkog ureda Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije

 

Odluka o poništenju natječaja