Upute za popunjavanje TZ obrasca za 2021. godinu | Posjetite Zagorje Blizu grada, blizu srca

Upute za popunjavanje TZ obrasca za 2021. godinu

od 13. siječnja, 2021 Info-novosti

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj
Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ2 do 15. siječnja tekuće godine za tekuću 2021. godinu, a
prema podacima iz prethodne 2020. godine.

Obrazac TZ2 koji se predaje do 15. siječnja 2021. godine odnosi se na razdoblje od 01.01.2021.
do 31.12.2021.

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri
jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna
tekuće godine.

Iznimno, osobe koje će rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na
OPG-u prvi put ishoditi u tekućoj godini (2021.) podnose Obrazac TZ 2 u roku od 15 dana od
izvršnosti rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, a godišnji paušalni iznos
članarine plaćaju jednokratno do 31. prosinca tekuće godine.

Godišnji paušalni iznos članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na
OPG-u je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor odnosno najvećeg
broja smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski
smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih
usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, i iznosa članarine za svaki
krevet odnosno smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapacitet u objektu za
robinzonski smještaj.

Broj kreveta, broj smještajnih jedinica te kapacitet za objekte za robinzonski za osobe koje pružaju
ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u određuje se prema podacima iz sustava eVisitor.

Napominjemo da se umanjenje članarine od 50 % odnosno oslobođenje od obveze plaćanja za
pomoćne krevete ne odnosi na plaćanje turističke članarine za 2021. godinu.

Obveznici iz članka 10. Zakona o članarinama turističkim zajednicama i nadalje podnose obrazac
TZ1 do kraja veljače, odnosno travnja.