Eno Gastro

okusi zagorja

Smaki chorwackiej tradycji to krajowy projekt prowadzony przez spółkę z Varaždina - Destinacijska menadžment kompanija Vall 042 d.o.o., której podstawowym celem jest promocja rodzimej oferty etno-gastronomicznej Chorwacji. Obiekty gastronomiczne, które spełniają warunki otrzymują standard i wyróżnienie specjalnym znakiem "Smaki chorwackiej tradycji - Smaki Zagorja", budując w ten sposób tożsamość jako miejsca, w którym zapewnia się i oferuje prawdziwe doznania dotyczące lokalnych dań i napojów.

Więcej informacji na temat projektu i wszystkich obiektów gastronomicznych włączonych do projektu Smaki chorwackiej tradycji można znaleźć na: www.okusi.hr. W dalszej części można znaleźć wszystkie obiekty posiadające znak Smaki Zagorja..