Stari grad Kostel

Adresa

Kostel

Telefon

+385 (0) 49 232 106

E-mail

info@srcezagorja.com

Web

www.srcezagorja.hr

Sjeverno od Pregrade, u sustavu Kunagore je Kostelgrad, nad okukom rijeke Kosteljine. Smješten je na vrhu brijega obraslog bjelogoričnom šumom, na koti 427. Utvrda je omiljeno izletište s kojeg puca prekrasan pogled na udolinu Sutinsku, uzak procjep uz riječicu Kosteljinu kroz koju se ulazi sa sjeverne strane u grad Pregradu. Prilaz utvrdi lagan je i pristupačan s njene sjeverne strane iz naselja Kostel.

Kako do nas