Kutak za iznajmljivače

U sklopu ovog dijela, želimo Vas izvijestiti o bitnijim obvezama i novostima kako biste bili upućeni u samo funkcioniranje sustava sukladno zakonskoj regulativi.

Objavom Pravilnika o načinu vođenja popisa turista, te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, uveden je od 01.01.2016 g. novi sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj – eVisitor.

Sustav eVisitor služi prijavi i odjavi turista, prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja, te njihovim smještajnim objektima. Od izuzetne važnosti je za obračun i kontrolu naplate boravišne pristojbe; te za obradu i analizu podataka za statistička izvješća u realnom vremenu. Dostupan je besplatno svim korisnicima putem Interneta kao web aplikacija bez potrebe za instaliranjem na računalo. Pristup tom sustavu ima više od 60 tisuća registriranih pružatelja usluga smještaja, 300-tinjak turističkih zajednica, te tijela državne uprave vezano za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti (Turistička inspekcija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Porezna uprava, Carinska uprava, Državni zavod za statistiku…).

Prijava i odjava Vaših gostiju može se vršiti isključivo putem sustava eVisitor od 01. siječnja 2016. godine na linku: www.evisitor.hr

Ukoliko na Vašem području postoji Turistička zajednica, oni Vas mogu prijaviti, a ukoliko na Vašem području nema Turističke zajednice, tada se potrebno javiti TZ KZŽ. Kako bismo Vas aktivirali u sustav eVisitor, potrebno je dostaviti mailom ili osobno presliku Rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga i presliku osobne iskaznice vlasnika objekta (osobe na koju glasi Rješenje).

Ukoliko prijavu gostiju vršite putem turističke agencije, turistička agencija moći će prijaviti Vaše turiste isključivo na način da joj Vi izdate pod-korisnički račun za pristup eVisitoru (korisničko ime te različitu lozinku i različitu TAN listu).

Ukoliko biste imali kakvih nejasnoća budite slobodni kontaktirati nas na mail: info@visitzagorje.hr ili na broj telefona 049/233-653.

U nastavku slijedi nekoliko osnovnih informacija:

  • Turista je potrebno prijaviti i odjaviti u roku od 24 sata.
  • Popis turista nije potrebno voditi u knjizi gostiju, već on postoji u sustavu eVisitor u elektroničkom obliku.
  • Po završetku godine ili turističke sezone, Popis turista potrebno je pohraniti, odnosno sigurnosno kopirati na odgovarajući prenosivi medij i čuvati najmanje dvije godine.
  • Prilikom izdavanja računa za pružene usluge, potrebno je naznačiti ime i prezime, te adresu iznajmljivača, datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime gosta, vrstu, količinu i cijenu usluge. Račun treba biti ispisan u dva primjerka od kojih jedan ostaje gostu, a drugi zadržava iznajmljivač.
  • Evidencija o izdanim računima vodi se na propisanom obrascu EP (evidencija o prometu) ili u knjizi evidencije prometa radi obračuna i uplate turističke članarine.
  • Temeljem obračunate evidencije prometa tekuće godine, prema Zakonu o turističkoj članarini uplaćuje se turistička članarina prema razredu turističkog mjesta.

Boravišna pristojba: Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu:

  • Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet i smještajnu jedinicu u kampu koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja. Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe.
  • Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe je umnožak broja kreveta, odnosno broja, koeficijenta razreda turističkog mjesta u kojem se pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i visine boravišne pristojbe.

 

Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe

Odluka o visini turističke pristojbe

 

Upute za popunjavanje TZ obrasca za 2022. godinu

 

Web stranica entercroatia.mup.hr stvorena s ciljem olakšavanja prelaska granice Republike Hrvatske

 

Kutak za iznajmljivače

Sve ostale informacije možete pronaći na web stranici Ministarstva turizma (www.mint.hr), podkategorija “Propisi” ili na sljedećem linku: www.klub-iznajmljivaca.com