Intereg III A Označitev ob Sotli | Visit Zagorje Blizu grada, blizu srca

Intereg III A Označitev ob Sotli

Intereg III A Označitev ob SotliDana 27.11. 2007. Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije potpisala je s Ministarstvom financija Republike Hrvatske, Središnjom jedinicom za financiranje i ugovaranje, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 160.364,55 eura za projekt pod nazivom „Označitev ob Sotli“ koji je prošao na natječaju Program za susjedstvo Slovenija-Mađarska-Hrvatska INTERREG IIIA 2004-2006. Navedeni ugovor je  financiran iz pretpristupnog programa Phare 2006.

Navedeni iznos pokriva 75% troška cijelog projekta dok je preostalih 25% financirala Krapinsko-zagorska županija.   ŠTO ZAPRAVO OBUHVAĆA PROJEKT?   Projekt obuhvaća izradu Studije vinskih i pješačkih staza Krapinsko-zagorske županije, elaborate  istih na temelju kojih su se dobile suglasnosti i izvršilo obilježavanje vinskih i pješačkih staza Krapinsko-zagorske županije. U sklopu istog projekta postavila se i turistička smeđa signalizacija na istočnom dijelu Krapinsko-zagorske županije.

Što smo dobili realizacijom odnosno implementacijom projekta?

KZŽ dobila je umrežena zagorska vinotočja te pješačke staze kao reprezentativne oblike specifičnog oblika turizma KZŽ i cijelu Krapinsko-zagorsku županiju označenu smeđom turističkom signalizacijom.

Tko je bio uključen u realizaciju projekta i na koji način?

Realizator projekta je TZ Krapinsko-zagorske županije u suradnji s partnerima Zagorskom razvojnom agencijom, Županijskom upravom za ceste i Krapinsko-zagorskom županijom.
Ovim putem zahvaljujemo sustavu turističkih zajednica i planinarskim društvima na svesrdnoj pomoći oko projekta.

Izrada studija i projekta

Posao vezan uz izradu Studija i projekata odradila je Zagorska razvojna agencija u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom koja je u tu svrhu i donijela Pravilnik o vinskim cestama.  Zagorska razvojna agencija je u suradnji s vinarima KZŽ odredila koji vinari zadovoljavaju uvjete Pravilnika.

Pribavljanje suglasnosti za postavljanje signalizacije te postava signalizacije

Pribavljanje suglasnosti za postavljanje signalizacije te poslove oko postave signalizacije odradila je TZ Krapinsko-zagorske županije u suradnji s Županijskom upravom za ceste Krapinsko-zagorske županije. U realizaciji projekta prioritetna pozornost stavljena je na usklađivanje sa EU, nacionalnim i županijskim prioritetima (Nacionalna strategija regionalnog razvoja RH, Regionalni operativni plan KZŽ), a ciljevi su unapređenje postojećih oblika turizma, razvoj novih selektivnih turističkih programa, promocija Zagorja kao turističke regije…

Po završetku projekta

  • vršiti će se stalne kontrole ponude vinotočja koja su uključena u Vinsku cestu Krapinsko-zagorske županije
  • vršiti će se stalne kontrole ,popravci i nadopune signalizacije
  • vršiti će se promocija vinske ceste i direktno utjecati na vlasnike vinotočja da zadovolje sve kriterije kako bismo imali atraktivnu i poznatu vinsku cestu
  • vršiti promocija pješačkih ruta i kompletne turističke ponude Krapinsko-zagorske županije

http://ec.europa.eu/index_en.htm (engleski)
http://ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm (francuski)
http://ec.europa.eu/europeaid/index_es.htm (španjolski)