Marijanski hodočasnički put | Visit Zagorje Blizu grada, blizu srca

Marijanski hodočasnički put

Marijanski hodočasnički putTuristička zajednica Krapinsko-zagorske županije u suradnji s Javnim zavodom “Kozjanski park” kao vodećim partnerom te s RISO-Zavodom za razvoj in izboljšanje infrastrukture ter socijalnega okolja, Razvojnom agencijom Kozjansko, TZ općine Marija Bistrica, TZ grada Krapine, TZ Sjeverno zagorje, Javnom ustanovom “Park prirode Medvednica” i Gradom Sveti Ivan Zelina u sklopu Programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2007-2013 kandidirala projekt po nazivom “Marijanski hodočasnički put” te da su za cjelokupan projekt odobrena sredstva u iznosu od 726.053.89 €. Nakon faze budgetiranja odobrena su Ugovorom sredstva u iznosu od 703.836,96 eura.

Kontakt osoba:
Gordana Krleža ++385 (99) 215-93-53
e-mail: gordana.krleza@visitzagorje.hr
e-mail: info@visitzagorje.hr

“Marijanski hodočasnički put”

Naziv projekta
Turistička infrastruktura i promocija odabranih sakralnih središta

Akronim 
Marijanski hodočasnički put

Troškovi projekta 
703.836,96

Trajanje projekta 
01.10.2009.-30.09.2011.

Neposredni učinci („outputi“)
700 km trasiran i putokazima označen Marijanski hodočasnički put u Sloveniji i Hrvatskoj, pločama označeni kulturni objekti na Marijanskom hodočasničkom putu, obavijesne ploče na najznačajnijim punktovima Marijanskog hodočasničkog puta (Ptujska gora, Bistrica ob Sotli, …), izrada elaborata za postavljenje signalizacije, oprema za odmorišta na Marijanskom hodočasničkom putu (stolovi, klupe, koševi za smeće), internetna stranica, vizualni identitet projekta, zajednička robna marka, hodočasnički vodič, prospekt, hodočasnička knjižica, razglednice, hodočasnički zemljovid, multivizija, interaktivni CD-rom, mobilna izložba o Marijanskom hodočasničkom putu, stručno savjetovanje o povijesno-umjetničkoj baštini na Marijanskom hodočasničkom putu, zbornik referata sa stručnog savjetovanj, turistički paketi, stručna ekskurzija za novinare i predstavnike turističkih agencija, osposobljavanje lokalnih turističkih vodiča, edukativne radionice za nositelje i upravljače prirodne i kulturne baštine, animacijske radionice za ponuđače turističkih usloga, materijali za animacijske i edukativne radionice, turistički hodočasnički proizvodi/rukotvorine, uređena Lurška jama v Zagorju kraj Lesično, otvaranje Marijanskog puta.

Očekivani rezultati
Izrađena i u prostor postavljena turistička infrastruktura za Marijanski hodočasnički put, izrađen zajednički plan promocije i trženja Marijanskog hodočasničkog puta, povezivanje kulturne i turističke infrastrukture u zajedničku prekograničnu ponudu, razvit će se jedinstvena prekogranična slovensko-hrvatska hodočasnička regija, povećanje broja turističkih posjetitelja u projektnem području, podizanje kvalitete života ljudi u regiji, jačanje prepoznatljivosti krajeva projektnog područja, poboljšanje kvalitete ponude krajeva, ugostiteljskih objekata i prenoćišta uvođenjem standarda kvalitete, razmjena znanja i iskustava između Slovenije i Hrvatske, državna granica bit će samo formalna crta razdvajanja.

Popis partnera s pregledom zadataka u projektu

Partner 1
Vodeći Partner
JAVNI ZAVOD KOZJANSKI PARK
Koordinacija aktivnosti svih projektnih partnera, nadzor nad izvođenjem cjelokupnog projekta, provjera izdataka projektnih partnera, informiranje javnosti o projektu, oblikovanje i izdavanje promotivnog materijala, organizacija međunarodnog simpozija o sakralnoj baštini, organizacija promotivnih događaja, izrada vizualnog identiteta i robne marke projekta, registracija imena Marijanski put pri Uredu za intelektualno vlasništvo
Partner 2
ZAVOD RISO, ZAVOD ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE TE SOCIJALNOG OKOLIŠA
Planiranje i trasiranje pješačkih staza, označavanje staza obavijesnim pločama i putokazima, uređenje hodočasničkih odmorišnih i informativnih punktova, označavanje kulturnih spomenika, osiguravanje dugoročnog održavanja staza.
Partner 3
RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO
Analiza ponude na projektnom području(mogućnosti noćenja, ugostiteljski objekti, kulturna i druga zabavna ponuda – muzeji, zbirke, kulturne predstave, vjerska i duhovna ponuda, suveniri), razvoj i oblikovanje integralnih turističkih produkata, oblikovanje koncepta standarda turističke ponude(Quality management), priprema programa obrazovanja vodiča i osvještavanje turističkih ponuđača.
Partner 4
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARIJA BISTRICA
Koordinacija među hrvatskim partnerima, uređenje i obilježavanje hodočasničkih putova i izradaturističkihprograma (obilazak terena, prikupljanje podataka iz arhiva – crkvenih i državnih, prikupljanje podataka po usmenoj predaji, osmišljavanje programa), promidžbene aktivnosti (izrada loga, oglašavanje,izrada letaka, prospekata i vodiča, karata, multimedija, otvaranje muzeja, održavanje simpozija).
Partner 5
TURISTIČKA ZAJEDNICA SJEVERNO ZAGORJE
Uređenje i obilježavanje hodočasničkih putova, izrada projekta signalizacije, dobivanje suglasnosti za postavu signalizacije, izrada i postava signalizacije, osmišljavanje i projektiranje, izrada i postava usputnih postaja 3x4m s nadstrešnicom, stolom i klupama, kantom za smeće, izrada turističkih programa (obilazak terena, prikupljanje podataka iz arhiva – crkvenih i državnih, prikupljanje podataka po usmenoj predaji, osmišljavanje programa), promidžbene aktivnosti (izrada loga, oglašavanje, izrada letaka, prospekata i vodiča, multimedija).
Partner 6
TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Izrada projekta signalizacije, dobivanje suglasnosti za postavu signalizacije, izrada i postava signalizacije, promidžbene aktivnosti izrada DVD filma.
Partner 7
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRAPINE
Izrada i postava drvene signalizacije u prirodi, izrada i postava usputnih postaja 3x4m s nadstrešnicom, stolom i klupama, kantom za smeće, izrada turističkih programa (obilazak terena, prikupljanje podataka iz arhiva – crkvenih i državnih, prikupljanje podataka po usmenoj predaji, osmišljavanje programa), promidžbene aktivnosti (izrada loga, oglašavanje, izrada letaka, prospekata i vodiča, multimedija).
Partner 8
JAVNA USTANOVA „PARK PRIRODE MEDVEDNICA“
Dizajn, nabava materijala, izrada i postava drvene signalizacije u prirodi, osmišljavanje i projektiranje, izrada i postava usputnih postaja 3x4m s nadstrešnicom, stolom i klupama, kantom za smeće, izrada turističkih programa (obilazak terena, prikupljanje podataka iz arhiva – crkvenih i državnih, prikupljanje podataka po usmenoj predaji, osmišljavanje programa), promidžbene aktivnosti (izrada loga, oglašavanje, izrada letaka, prospekata i vodiča, multimedija).
Partner 9
GRAD SVETI IVAN ZELINA
Izrada i postava drvene signalizacije u prirodi, osmišljavanje i projektiranje, izrada i postava usputnih postaja 3x4m s nadstrešnicom, stolom i klupama, kantom za smeće, izrada turističkih programa, (obilazak terena, prikupljanje podataka iz arhiva – crkvenih i državnih, prikupljanje podataka po usmenoj predaji, osmišljavanje programa), promidžbene aktivnosti (izrada loga, oglašavanje, izrada letaka, prospekata i vodiča, multimedija).

TZ Krapinsko zagorske županije sudjeluje u realizaciji projekta u iznosu od 87.360,00 €.

TZ Krapinsko zagorske županije odrađuje slijedeće aktivnosti:

VRSTA TROŠKA POJAŠNJENJE IZNOS I GODINA REALIZACIJE
Izrađen projekt za postavu smeđe signalizacije Projekt sadržava podatke temeljem kojih će se dobiti suglasnosti od odgovornih institucija za postavljanje smeđe signalizacije te temeljem kojeg će se prema PRAGU izabrati izvođač radova za postavljanje smeđe signalizacije. 2009.
Nabava i postava smeđe signalizacije Prema dosadašnjem iskustvu procjenjujemo da će biti potrebno cca:
– 174 znaka, putokazi 1300x300mm (100 kom), informacijske ploče 1500x1000mm (44 kom), informacijske ploče 2000x1500mm (30 kom).
2010.
Izrada DVD filma Film će sadržavati informacije vezane uz hodočasnički put te informacije vezane uz turističku ponudu vezanu uz taj put. 2010-2011.