Pogoji uporabe

Spoštovani!

Zelo smo veseli, da ste dostopili do uradnih spletnih strani Visit Zagorje. Z dostopom in ogledom teh spletnih strani se strinjate, da sprejemate pogoje njihove uporabe.  Z dostopom in ogledom teh spletnih strani to počnete na lastno odgovornost. Visit Zagorje ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, nastale iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti njihove uporabe.

Vsebina teh spletnih strani je bila pripravljena z vso skrbnostjo in v dobri veri, njihov edini namen pa je zagotavljati informativne vsebine in služiti izključno namenu informiranja. Visit Zagorje ne jamči za popolnost in pravočasnost vseh informacij, ki jih vsebujejo te spletne strani, prav tako ne jamči za popolnost in pravočasnost vsebine spletnih strani, na katere se te spletne strani nanašajo. Visit Zagorje si pridržuje vse pravice, da po lastni presoji kadar koli in brez predhodnega obvestila dopolni, spremeni ali odstrani katero koli vsebino teh spletnih strani. Visit Zagorje si pridržuje vse pravice, da po lastni presoji kadar koli in brez predhodnega obvestila dopolni, spremeni ali odstrani pogoje dostopa in uporabe teh spletnih strani.

Vse vsebine, razen uradnih oznak Visit Zagorje, je dovoljeno kopirati le za osebno uporabo in za nekomercialne namene, ob upoštevanju vseh avtorskih pravic. Za vsako objavo, prenos, javno prikazovanje teh spletnih strani za namene, ki niso dovoljeni, je treba zahtevati pisno dovoljenje Visit Zagorje, kot tudi drugih lastnikov avtorskih pravic. Vsako drugo kopiranje in spreminjanje delov vsebine, kot tudi uporaba teh spletnih strani za namene, ki niso dovoljeni, je izrecno prepovedano. Izrecno je prepovedano nepooblaščeno poskušati spreminjati podatke, izogibati in ne upoštevati varnostne nastavitve, kot tudi uporabljati te internetne strani v nasprotju z njihovim namenom.

Avtorske pravice za izgled in oblikovanje obdrži podjetje – izvajalec teh spletnih strani.

Vsi uporabniki, ki dostopajo do strani www.visitzagorje.hr, uporabljajo njeno vsebino na lastno odgovornost.  Grozd zdravstvenega turizma Zagorje – zdravje na dlani ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno, naključno, nematerialno ali materialno škodo, ki nastane zaradi dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe strani www.visitzagorje.hr ali zaradi kakršne koli napake ali nepopolnosti v njeni vsebini.

 

Veljavno pravo

Za razlago, uporabo in pravne učinke vseh dovoljenj, izključitev in pogojev uporabe spletnih strani www.visitzagorje.hr velja hrvaško pravo, za vse zahtevke in spore, ki nastanejo zaradi uporabe spletnih strani Grozda zdravstvenega turizma Zagorje – zdravje na dlani ali v zvezi z njimi pa so izključno pristojna hrvaška sodišča in se določi krajevna pristojnost sodišča v Krapini.

Distribucija podatkov in materialov, objavljenih na spletnih straneh Grozda zdravstvenega turizma Zagorje – zdravje na dlani je lahko, v nekaterih jurisdikcijah, omejena z zakonom, in vse osebe morajo biti seznanjene s temi predpisi in delovati v skladu z njimi, Grozd zdravstvenega turizma Zagorje – zdravje na dlani pa ne odgovarja za dostop do spletnih strani z območjih, kjer je njihova vsebina omejena ali prepovedana.