Soukromí

Vážení!

Visit Zagorje se zavazuje respektovat anonymitu a soukromí uživatelů těchto internetových stránek, dokud se tyto využívají v rámci povolených podmínek používání. Osobní údaje uživatelů, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, adresa e-mailu, jakož i další údaje se budou shromažďovat jen, pokud je uživatel dobrovolně doručí. Takto získané údaje budou využívány jen za účelem, kontaktování a informování, statistického zpracování návštěvnosti, a abychom lépe viděli potřeby a požadavky uživatelů těchto internetových stránek. Takto získané údaje nebudou dostupné bez výslovného souhlasu uživatele, pokud se tyto internetové stránky využívají v rámci povolených podmínek využívání.

Visit Zagorje se bude snažit, aby soukromí a anonymita uživatelů a návštěvníků těchto internetových stránek byly maximálně ochráněny.

Mobilní aplikace Visit Zagorje se zavazuje respektovat anonymitu a soukromí uživatelů této aplikace, pokud je využívána v rámci povolených podmínek využití. V rámci aplikace se aktivuje kamera, aby uživatel na turistické kartě Pohádka na dlani naskenoval QR kódy požadovaných bodů zájmu a místní údaje se využívají, aby se určila pozice uživatele v prostoru a takto se vypočítala nejkratší cesta k požadovanému bodu zájmu.

Další informace o ochraně soukromí, jakož i o shromažďování uživatelských údajů můžete zjistit na naší webové stránce, která informuje o politice souborů cookies (cookie policy): cookie policy