Prywatność

Szanowni Państwo!

Visit Zagorje zobowiązuje się do poszanowania anonimowości i prywatności użytkowników tej strony internetowej, dopóki korzysta się z niej w ramach dozwolonych warunków użytkowania. Dane osobowe użytkowników, jakie jak imię, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, jak również inne dane będą zbierane tylko po dobrowolnym podaniu ich przez użytkownika. Zebrane tak dane będą wykorzystywane w celu kontaktowania się i informowania, statystycznego przetwarzania wizyt oraz w celu jak najlepszego zidentyfikowania potrzeb i wymagań użytkowników tej strony internetowej. Tak zebrane dane nie będą udostępniane bez wyraźnej zgody użytkownika, jeśli z tej strony internetowej korzysta się w ramach dozwolonych warunków użytkowania.

Visit Zagorje będzie dokładać starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia prywatności i anonimowości  użytkowników i odwiedzających tę stronę internetową.

Aplikacja mobilna Visit Zagorje zobowiązuje się do poszanowania anonimowości i prywatności użytkowników tej aplikacji, dopóki użytkuje się ją w ramach dopuszczonych warunków użytkowania. W ramach aplikacji włączana jest kamera, w celu zeskanowania przez użytkownika na mapie turystycznej Bajka na dłoni kodów QR interesujących go punktów, a dane lokalizacyjne są wykorzystywane w celu ustalenia pozycji użytkownika w przestrzeni oraz obliczenia najkrótszej trasy do interesującego go miejsca.

Dodatkowe informacje o ochronie prywatności, jak również o zbieraniu danych użytkownika można znaleźć na naszej podstronie mówiącej o polityce plików cookies (cookie policy): cookie policy