Turistička članarina

Turistička članarina

Slijedom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 148/2022) su obavezni plaćati turističku članarinu u paušalnom iznosu od 5,97 EUR (45,00 HRK) po krevetu za osnovne krevete, te za pomoćne krevete navedeni iznos umanjen za 50% po krevetu. Paušalni iznos turističke članarine moguće je platiti odjednom do 31. srpnja tekuće godine, ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine. Turistička članarina podnosi se Poreznoj upravi putem Obrasca TZ 2, kojeg se može kupiti u knjižari ili skinuti sa internet stranice Porezne uprave klikom na link OVDJE. (Primjer ispunjenog TZ2 obrasca) Rok za podnošenje Obrasca TZ 2 nadležnoj Poreznoj upravi je 15. siječnja tekuće godine, za obračunsko razdoblje u tekućoj godini, a prema podacima iz prethodne godine (maksimalan broj kreveta iz prethodne godine, iznos primitaka iz prethodne godine). Osobe koje će rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljske usluge u domaćinstvu prvi put ishoditi u tekućoj godini podnose Obrazac TZ 2 u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja, godišnji paušalni iznos članarine plaćaju jednokratno do 31. prosinca tekuće godine.

Napomena: Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ispunjavaju obrazac TZ2, a pravne osobe i fizičke osobe obrtnici ispunjavaju obrazac TZ1.

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Ako iznajmljivač ima objekte na više različitih adresa, a sve su adrese na području iste turističke zajednice, zbrajaju se svi kreveti i članarina se uplaćuje na jedan IBAN.

Ako iznajmljivač ima objekte na više različitih adresa koje su ujedno na području različitih turističkih zajednica, članarinu plaća zasebno za svaku pojedinu turističku zajednicu na čijem području ima objekt ili objekte.

Ukoliko se vaš smještajni objekt nalazi u gradu ili općini na čijem području nema osnovane lokalne turističke zajednice, nemate obvezu plaćanja turističke članarine.