Turistička pristojba

Turistička pristojba

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja. Uplatnice sa svim podacima za uplatu turističke pristojbe preuzimaju se iz eVisitora – sustava za prijavu i odjavu gostiju. Paušalni iznos turističke pristojbe moguće je platiti odjednom do 31. srpnja tekuće godine, ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe računa se prema najvećem zbroju aktivnih kreveta u godini, a obveznik će biti zadužen za paušalni iznos turističke pristojbe bez obzira koliko je dugo posjedovao važeće rješenje o pružanju usluga u godini. Ako iznajmljivač tijekom tekuće godine povećava broj kreveta/smještajnih jedinica u istoj općini/gradu, nastat će korektivni obračun, odnosno godišnji paušalni iznos turističke pristojbe će se uvećati.

Zakon o turističkoj pristojbi

 

Odluka o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije

Odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu

Odluka o izmjenama Odluke o visini turističke pristojbe za 2024. godinu

Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe

Odluka o visini turističke pristojbe