Informacije za iznajmljivače

Informacije za iznajmljivače

U sklopu ovog dijela, želimo Vas izvijestiti o bitnijim obvezama i novostima kako biste bili upućeni u samo funkcioniranje sustava sukladno zakonskoj regulativi.

 

Uvjeti za kategorizaciju objekta

Sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21– neslužbeno pročišćeni tekst), ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba državljanin Republike Hrvatske, te državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge:

 1. usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti,
 2. usluga smještaja u kampu i/ili kamp odmorištu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina,
 3. usluga smještaja u objektu za robinzonski smještaj u kojem se usluge pružaju u prostorijama ili na prostorima, kapacitet koji se određuje prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti,
 4. usluge doručka gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja (mora biti navedeno na rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu)

 

Za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu, potrebno je posjedovati važeće Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Zahtjev za izdavanjem Rješenja podnosi se Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu Krapinsko-zagorske županije:

Krapina Magistratska 1 Vesna Merkaš 049/370-807 vesna.merkas@kzz.hr
Donja Stubica Trg Matije Gupca 20 Snježana Vrančić 049/286-126 snjezana.vrancic@kzz.hr
Klanjec Trg Mira 11 Štefica Kramarić 049/550-362 stefica.kramaric@kzz.hr
Pregrada J. K. Tuškana 2 Martina Belošević 049/376-042 martina.belosevic@kzz.hr
Zabok Kumrovečka 6 Juraj Usmiani 049/223-533 juraj.usmiani@kzz.hr
Zlatar Park hrvatske mladeži 2 Mira Goleš 049/466-122 mira.goles@kzz.hr

 

Uvjeti za kategorizaciju propisani su važećim Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 9/16, NN 54/16, NN 61/16, NN 69/17) te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 120/2019).

Uvjeti za kategorije sobe i studio apartmana

Uvjeti za kategorije apartmana i kuće za odmor

Uvjeti za kategorije kampa

Uvjeti za kamp odmorište

Uvjeti za kamp odmorište – robinzonski smještaj

 

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

 

Važeći propisi iz turizma i ugostiteljstva dostupni su OVDJE.

Na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorije objekta (standardizirana ploča).

Ploče za označavanje vrste i kategorije objekta

 

Ovlašteni proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva:

Kordun – marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr)

Signoprom d.o.o. (Rašenički put 10/5, 10000 Zagreb, telefon +01/3890688, e-mail signoprom@signoprom.hr) za ploče: 1. studio apartman u domaćinstvu, 2. kuća za odmor u domaćinstvu, 3. studio apartman iz skupine „Ostali objekti za smještaj“, 4. kuća za odmor iz skupine „Ostali objekti za smještaj“, 5. apartman iz skupine „Ostali objekti za smještaj“ i 6. sobe iz skupine „Ostali objekti za smještaj“

Ostali ovlašteni proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva možete pronaći OVDJE.

 

Na ulazu u smještajnu jedinicu je potrebno postaviti brojčanu oznaku, ukoliko u objektu postoji više smještajnih jedinica.

 

Cjenik

Istaknuti cjenik u svakoj smještajnoj jedinici. Stavke koje cjenik mora sadržavati:

 1. Naziv smještaja, ime i prezime iznajmljivača, adresa, OIB
 2. Vrsta i kategorija smještaja (po rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu)
 3. Vrsta usluge (npr. noćenje u apartmanu, noćenje s doručkom) i vrsta naplate (npr. po noćenju, po osobi)
 4. Termin (ako se cijene razlikuju po terminima, potrebno je unijeti sve termine i istaknuti datum početka i datum završetka svakog termina)
 5. Cijena
 6. Obavezno navesti da je turistička pristojba uključena u cijenu
 7. Napomena: PDV nije uračunat u cijenu temeljem članka 90. st. 2. Zakona o PDV-u
 8. Dodatne usluge (potrebno je navesti sve dodatne usluge koje se naplaćuju i cijene za te usluge)
 9. Popust (ukoliko se odobrava)
 10. Navesti datum od kada je cjenik važeći
 11. Potpis nosioca rješenja

Iznajmljivači se moraju pridržavati cijena istaknutih u cjeniku, ali imaju mogućnost odobravanja popusta. Cjenik nije potrebno ovjeravati. Izmjene na cjeniku mogu se raditi samostalno, također bez ovjeravanja. Prilikom izmjena cjenika “stari” cjenik mora se priložiti kopijama izdanih računa.

 

Račun

Potrebno je izdavati račune gostima za izvršene usluge. Račun mora sadržavati sljedeće stavke:

 1. Mjesto izdavanja računa, broj računa, datum izdavanja računa
 2. Ime i prezime, adresu i OIB iznajmljivača
 3. Podatke o primatelju usluge (ime i prezime)
 4. Vrstu i količinu pruženih usluga
 5. Cijenu pruženih usluga
 6. Napomenu: oslobođeno PDV-a prema čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u
 7. Iznos popusta ako se gostu odobrava popust na osnovnu cijenu iskazanu u cjeniku
 8. Ukupan iznos koji je potrebno platiti
 9. Naznaku da je turistička pristojba uključena u cijenu
 10. Potpis iznajmljivača

Izgled računa nije propisan, važno je samo da sadrži sve navedene elemente. Račun se može pisati ručno u bloku koji se može kupiti u Narodnim novinama ili knjižarama. Račun se nikada ne trga i ne kida ako se pogriješi, već ga je dovoljno stornirati (prekrižiti i napisati preko njega STORNO). Račun se izdaje u dva primjerka. Jedan primjerak daje se gostu, a drugi ostaje u evidenciji iznajmljivača. Također, iznajmljivač može sam kreirati račun na računalu (Word, Excel) te ga printati prema potrebama. Do kraja 2023. godine iznos na računu mora biti iskazan u EUR i HRK.

Važne napomene:

 • Cijena na računu i cjeniku mora biti jednaka.
 • Iznos na računu ne smije biti veći od osnovne cijene koja je istaknuta na cjeniku.
 • Naplaćeni iznos na računu može biti manji od osnovne cijene iskazane na cjeniku. U tom slučaju mora se “objasniti” zašto je iznos manji (objašnjava se popustom).
 • Ako se gostu odobrava popust, to mora biti iskazano na računu.
 • Ako se račun uvećava zbog neke dodatne usluge, gost je morao biti unaprijed upoznat da mu se dodatna usluga posebno naplaćuje (korištenje klima uređaja, kućni ljubimac). Takva usluga mora biti istaknuta na cjeniku.

 

Izdavanje računa u slučaju poslovanja s turističkom agencijom

Ako iznajmljivač posluje s turističkom agencijom, izdaje račun ovisno o tome što stoji u ugovoru koji je s njom potpisao.

Kod poslovanja sa stranim agencijama koje obavljaju usluge posredovanja, odnosno portalima (Booking. com ili Airbnb), iznajmljivač izdaje račun ovisno o ugovoru s pojedinom agencijom, odnosno portalom. Npr. kod portala Booking.com, ako iznajmljivač naplaćuje gostu uslugu smještaja, on mu izdaje račun. Ako iznajmljivač ima ugovor s portalom Booking.com po kojem portal sve naplaćuje gostu, iznajmljivač je također dužan izdati gostu račun na ugovoreni iznos u koji je uključena i provizija portala. Iznos na računu upisuje se u knjigu Evidencija o prometu. Dakle, iznajmljivač uvijek mora na izdanom računu za obavljenu uslugu smještaja iskazati ukupnu naknadu za obavljenu uslugu (cijenu usluge). Naime, činjenica da je agencija/portal naknadu za obavljenu uslugu umanjila/o za iznos svoje provizije ne znači da iznajmljivač nije naplatio ukupnu naknadu za obavljenu uslugu smještaja.

 

Evidencija prometa

Voditi Evidenciju o prometu (na “Obrascu EP” ili u knjizi evidencije prometa).

U slučaju suradnje s turističkim agencijama ili portalima kao što su npr. Booking.com ili Airbnb. com, u Evidenciju o prometu unosi se ukupan iznos prema izdanim računima koji uključuje i proviziju tih agencija, odnosno portala.

 

Financijske obveze iznajmljivača

Turistička pristojba

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja. Uplatnice sa svim podacima za uplatu turističke pristojbe preuzimaju se iz eVisitora – sustava za prijavu i odjavu gostiju. Paušalni iznos turističke pristojbe moguće je platiti odjednom do 31. srpnja tekuće godine, ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe računa se prema najvećem zbroju aktivnih kreveta u godini, a obveznik će biti zadužen za paušalni iznos turističke pristojbe bez obzira koliko je dugo posjedovao važeće rješenje o pružanju usluga u godini. Ako iznajmljivač tijekom tekuće godine povećava broj kreveta/smještajnih jedinica, nastat će korektivni obračun, odnosno godišnji paušalni iznos turističke pristojbe će se uvećati.

Zakon o turističkoj pristojbi

Više informacija o turističkoj pristojbi možete saznati OVDJE.

 

Turistička članarina

Slijedom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 148/2022) su obavezni plaćati turističku članarinu u paušalnom iznosu od 5,97 EUR (45,00 HRK) po krevetu za osnovne krevete, te za pomoćne krevete navedeni iznos umanjen za 50% po krevetu.

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Više informacija o turističkoj pristojbi možete saznati OVDJE.

Ukoliko se vaš smještajni objekt nalazi u gradu ili općini na čijem području nema osnovane lokalne turističke zajednice, nemate obvezu plaćanja turističke članarine.

 

Godišnji paušalni porez

Iznajmljivači su obavezni plaćati godišnji paušalni porez na dohodak i prirez poreza na dohodak prema dobivenim uputama nadležne Porezne uprave.

Iznajmljivači kojima je nadležni ured izdao rješenje o odobrenju, rješenje o prestanku važenja odobrenja i rješenje o promjeni kapaciteta dužni su podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika ispostavi Porezne uprave na području gdje se smještajni objekt nalazi. Prijava se podnosi u roku od 8 dana od dana izdavanja rješenja. Uz kopiju rješenja potrebno je popuniti i dostaviti Prijavu radi upisa u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO).

 

PDV na proviziju agencija

Plaćanje PDV-a na proviziju hrvatske agencije – Turistička agencija izdaje račun iznajmljivaču za proviziju na posredovanje i na tom računu iskazuje PDV (ako agencija posluje u sustavu PDV-a).

Plaćanje PDV-a na provizije agencija iz Europske unije – Iznajmljivač koji posluje sa stranom turističkom agencijom / platformom za oglašavanje mora plaćati PDV u Hrvatskoj. Iznajmljivač je dužan agenciji / platformi za oglašavanje dostaviti PDV identifikacijski broj te će mu agencija / platforma za oglašavanje ispostaviti račun na proviziju bez obračunatog PDV-a na proviziju, pri čemu će iznajmljivač sam obračunati hrvatski PDV po stopi od 25% i podnijeti obrazac PDV i obrazac PDV-S u kojima će iskazati obavljenu uslugu. Obrazac PDV i obrazac PDV-S treba podnijeti samo za obračunska razdoblja u kojima je usluga primljena. Obrasci s nulom se ne podnose.

​Primjer obračuna i popunjavanja obrazaca PDV i PDV-S. (Primjer: Porezni obveznik je za mjesec siječanj 2018. godine od Booking.com-a (Nizozemska) zaprimio račun za obavljenu uslugu u iznosu 100,00 kn, a od Airbnb.com-a (SAD-a) račun za obavljenu uslugu uiznosu od 200,00 kn. )

Rok za podnošenje obrazaca je do 20. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, dok je obveza plaćanja PDV-a do zadnjeg dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec (npr. do kraja kolovoza za srpanj).

 

Iznajmljivač je dužan 15 dana prije početka primanja usluge strane turističke agencije / platforme za oglašavanje zatražiti PDV identifikacijski broj. Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a (Obrazac P-PDV) radi dodjele PDV identifikacijskog broja podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

 

PDV ID broj može se zatražiti na 3 načina:

 • osobno kod poreznog referenta u nadležnoj ispostavi Porezne uprave,
 • putem sustava ePorezna uz vjerodajnicu sigurnosne razine 3
 • poštom preporučeno uz naznaku na pošiljci „Za dodjelu PDV ID broja“.

 

Porezna uprava izdaje PDV ID broj odmah ili najkasnije u roku od 8 dana, a struktura PDV ID broja je HR+OIB.

Dodjela PDV identifikacijskog broja nije isto što i upis u registar obveznika PDV-a te se samom dodjelom PDV identifikacijskog broja iznajmljivač ne upisuje u registar obveznika PDV-a.

Kratak vodič namijenjen građanima (rezidentima) iznajmljivačima za ispunjavanje poreznih obveza dostupan je OVDJE.

 

ULAZAK U SUSTAV PDV-a

Kada ukupni primici iznajmljivača prijeđu prag od 39.816,84 EUR (300.000,00 HRK), on ulazi u sustav PDV-a.

Porezni obveznici ulaze u sustav PDV-a čim tijekom godine ispune uvjete za ulazak npr. ukoliko ste s 15.06. prešli prag od 39.816,84 EUR (300.000,00 HRK), s 01.07. ulazite u sustav PDV-a.

Kada iznajmljivač kao fizička osoba uđe u sustav PDV-a, isti dalje odlučuje želi li nastaviti poslovanje kao fizička osoba ili kao tvrtka. Ako je iznajmljivač ušao u sustav PDV-a i ostaje fizička osoba, s obzirom na to da mora voditi poslovne knjige, preporuka je angažirati knjigovođu ili proći samostalnu edukaciju.

 

Prijava i odjava gostiju – eVisitor

Pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu dužne su u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe kojima se pruža usluga noćenja u smještajnom objektu, a u roku od 24 sata od odlaska i odjaviti njihov boravak.

Prijava i odjava turista turističkoj zajednici obavlja se isključivo elektronski putem sustava eVisitor. Pristup sustavu eVisitor imaju registrirani pružatelji usluga smještaja, turističke zajednice te tijela državne uprave vezano za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti (Turistička inspekcija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Porezna uprava, Carinska uprava, Državni zavod za statistiku,…).

 

Prijava i odjava gostiju putem mobilne aplikacije mVisitor

Za prijavu gostiju možete koristiti i aplikaciju mVisitor. Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije prva je regionalna TZ koja je ugovorila besplatno korištenje mVisitor aplikacije za sve registrirane iznajmljivače na području Krapinsko-zagorske županije.

Nova aplikacija mVisitor namijenjena je turističkim zajednicama, iznajmljivačima i turistima, a prvenstveno služi olakšanju procesa prijave turista te komunikaciji na razini turističkih zajednica i iznajmljivača. mVisitor omogućava direktniju i kvalitetniju komunikaciju između TZ-a i iznajmljivača, bržu, jednostavniju i digitaliziranu prijavu gostiju te podiže razinu zaštite osobnih podataka gostiju. Sustav preusmjerava svakog prijavljenog gosta na web sadržaje i aplikacije od interesa TZ-a i regije čime dodatno približava lokalnu ponudu gostima.

Kratke i jednostavne upute za iznajmljivače

Skinete aplikaciju mVisitor sa Apple Store-a ili Google Play Store-a. Nakon instalacije, prijavite se u aplikaciju sa vašim OIB-om (korisničko ime) i lozinkom (lozinka koju koristite za eVisitor) – TAN lista Vam nije potrebna za korištenje aplikacije mVisitor.

Način unosa podataka gostiju
Gostu možete direktno iz mVisitor aplikacije poslati personalizirani link kojega koristi za unos podatka, a iste šalje natrag vama na autorizaciju.
ILI
U aplikaciji kreirajte i isprintate dokument sa QR kodom te ga postavite u vaš objekt. Gost skenira „QR kod“ koji ga vodi na personaliziranu web stranicu, putem koje unaša osobne podatke, te ih šalje vama na autorizaciju.
ILI
Kroz mVisitor aplikaciju podatke gosta možete digitalno skenirati (osobna iskaznica ili putovnica).
ILI
Podatke gosta možete ručno unijeti.

Nakon što provjerite podatke gostiju, klikom na gumb „Prijavi Goste“ unutar mVisitor aplikacije iste prijavljujete na eVisitor.

 

Video tutorijale uspostave sustava i rada sa aplikacijom možete pronaći na Youtube kanalu Intersof technologies klikom OVDJE.

Više detalja i uputa možete pronaći na web stranici klikom OVDJE.

Najčešća pitanja i odgovore možete pronaći na linku OVDJE.

 

Ukoliko na području općine ili grada u kojem je smještajni objekt registriran postoji Turistička zajednica, tada se javljate njoj za izdavanje korisničkih podataka za pristup sustavu. Ukoliko na području općine ili grada u kojem je smještajni objekt registriran nema Turističke zajednice, tada se javljate regionalnoj Turističkoj zajednici.

TURISTIČKA ZAJEDNICA Ulica Grad / Općina Telefon e-mail
KRAPINSKO-ZAGORSKA Magistratska 3 49000 Krapina 049 233 653 info@visitzagorje.hr
KRAPINA Magistratska 28 49000 Krapina 049 371 330 tz@krapina.hr
tzg-krapina@kr.t-com.hr
OROSLAVJE Milana Prpića 73/1 49243 Oroslavje 049 284 370 info@tzoroslavje.hr
MARIJA BISTRICA Zagrebačka bb 49246 Marija Bistrica 049 468 380 tzo.marija.bistrica@gmail.com
STUBIČKE TOPLICE Viktora Šipeka 24 49244 Stubičke Toplice 049 282 727 tzo@stubicketoplice.hr
TZ GUPČEV KRAJ
Grad Donja Stubica i Općina Gornja Stubica
Toplička 7 49240 Donja Stubica 049 288 081 info@gupcev-kraj.hr
TZ KUMROVEC, DESINIĆ, ZAGORSKA SELA
Općine: Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela
Josipa Broza 12 49295 Kumrovec 099 555 3553 tz.podrucja.kdzs@gmail.com
TZ BISER ZAGORJA
Općina Tuhelj, Grad Klanjec i Općina Veliko Trgovišće
Ljudevita Gaja 4, Tuheljske Toplice 49215 Tuhelj 049 556 630 info@biserzagorja.hr
TZ SRCE ZAGORJA
Grad Pregrada, Grad Zabok, Općine: Bedekovčina, Krapinske Toplice i Sveti Križ Začretje
Antuna Mihanovića 3 49217 Krapinske Toplice 049 232 106 info@srcezagorja.com
TZ ZLATNI ISTOK ZAGORJA
Grad Zlatar, Općina Mače, Općina Zlatar Bistrica, Općina Konjščina, Općina Budinščina i Općina Hrašćina
Zagrebačka 3 49250 Zlatar 049 466 240 info@tz-zlatni-istok-zagorja.hr

 

Popis turista nije potrebno voditi u knjizi gostiju, već on postoji u sustavu eVisitor u elektroničkom obliku (Turisti – Popis turista).

 

Objava smještajnom objekta na web stranici regionalne TZ

Svi iznajmljivači imaju mogućnost besplatno prezentirati vlastiti smještajni objekt na mrežnim stranicama Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije. Potrebno je dostaviti osobno ili e-mailom (mario.buncec@visitzagorje.hr) kontakt podatke, opis te zajedno s najmanje 8 kvalitetnih fotografija (eksterijer i interijer). Za više informacija iznajmljivači se mogu obratiti Turističkoj zajednici grada Krapinsko-zagorske županije na broj telefona +385 (0) 49 233 653 ili putem gore navedenog e-maila.

 

Turistička inspekcija

U cilju sprečavanja neregularnosti prilikom obavljanja ugostiteljske djelatnosti i pružanja ugostiteljskih usluga te neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili pružanja ugostiteljskih usluga (poput npr. iznajmljivanja smještajnih kapaciteta „na crno“), sve uočene nepravilnosti mogu se prijaviti Turističkoj inspekciji koja djeluje pri Državnom inspektoratu te obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge i/ili pružaju usluge u turizmu. Podnošenje prijava je moguće putem mrežnih stranica Državnog inspektorata OVDJE.

 

Ostale obaveze iznajmljivača u smještajnom objektu

Vidno istaknuti oznaku o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkohola osobama mlađim od 18 godina.

Plan evakuacije obavezan je u svakoj smještajnoj jedinici.

Svaki objekt mora imati jednu kompletnu kutiju prve pomoći (HRN1112).

 

U slučaju da je u rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu utvrđeno da se pruža usluga doručka gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja, potrebno je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, pružiti usluge po utvrđenim normativima, normativ za vrijeme rada imati u objektu te na zahtjev normativ predočiti gostu.

 

Iznajmljivači su dužni obavijestiti gosta o prikupljanju osobnih podataka radi evidentiranja gostiju u sustav eVisitor. Obavijesti na različitim jezicima mogu se preuzeti u nastavku:

Prikupljanje osobnih podataka HR

Prikupljanje osobnih podataka ENG

Prikupljanje osobnih podataka DE

Prikupljanje osobnih podataka ITA

Prikupljanje osobnih podataka SI

Prikupljanje osobnih podataka CZ

Prikupljanje osobnih podataka FR

Prikupljanje osobnih podataka RU

 

Vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja prigovora. Potrebno je imati dokaz o slanju odgovora na prigovor (čuvati godinu dana). Primjer obavijesti možete preuzeti klikom na link:

Podnošenje prigovora HR

Podnošenje prigovora ENG

Podnošenje prigovora DE

Podnošenje prigovora ITA

 

Rekategorizacija objekta

Rekategorizacija se odnosi na usklađivanje s važećim Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu. Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uvjeti za vrste objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, kategorije, uvjeti za kategorije, oznake za kategorije, način označavanja kategorija te sastav povjerenstva koje provodi očevid u objektu.

Iznajmljivači koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih do 1. rujna 2007. godine ili temeljem rješenja izdanog povodom zahtjeva podnesenog prije 1. rujna 2007. godine dužni su, radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge, podnijeti uredni zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata.

 

Rok za rekategorizaciju:

 • dvije godine od dana stupanja na snagu (7.4.2020.) Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 42/20), ako su rješenje o odobrenju ishodili do 31. prosinca 2000.
 • tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004.
 • četiri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili nakon 31. prosinca 2004.

 

Što napraviti?

 • podnijeti zahtjev za rekategorizaciju ako je iznajmljivač unutar zakonskog roka
 • podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ako je zakonski rok istekao

Iznajmljivači koji ne podnesu zahtjev za rekategorizaciju / izdavanje novog rješenja mogu i dalje pružati ugostiteljske usluge, ali gube pravo isticati oznaku za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge i u promidžbenim materijalima.